Nová budova pro ptáky

Nejdříve byla zbourána stará a již nevyhovující dřevěná budova

Se stavbou se začalo  v listopadu 2014

Usilovnou prací stavebních firem bylo dílo dokončeno v srpnu 2015

Tímto děkujeme i firmě ČEZ za finanční dotaci a Obecnímu úřadu Slatina za půjčku.